Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – czy to możliwe?

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – czy to możliwe?

Posiadanie własnego mieszkania lub domu jest marzeniem wielu rodzin, szczególnie tych, które dopiero co rozpoczynają wspólną życiową drogę. Jeszcze kilka lat temu osoby osiągające dochody w okolicach średniej krajowej mogły w bardzo prosty sposób uzyskać kredyt na zakup lub budowę wymarzonego lokum, korzystając w tym celu z zabezpieczenia hipotecznego na nabywanej nieruchomości. Obecnie nie jest to jednak już takie łatwe, banki obowiązują bowiem regulacje wprowadzone przez nadzór bankowy, które dość znacznie ograniczają możliwość zaciągania tego typu kredytów. Postawione w tytule pytanie jest więc jak najbardziej zasadne.

Rekomendacje na straży bezpieczeństwa finansów

Winne całego zamieszania są rekomendacje wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego, będącą regulatorem i nadzorcą polskiego systemu bankowego. Zalecenia zawarte w tzw. rekomendacji S pozwalają bankom na udzielanie kredytów hipotecznych jedynie w sytuacjach gdy klienci będą dysponowali wkładem własnym w odpowiedniej wysokości.

Co szczególnie istotne po 1 stycznia 2016 r. kwota udzielanego kredytu nie może być wyższa niż 85% wartości nieruchomości, której dotyczy. Oznacza to, że pozostałe 15% ma stanowić wkład własny kredytobiorcy.

Rekomendacja zezwala wprawdzie na obniżenie wysokości wkładu do 10%, wymaga to jednak zadeklarowania przez osobę ubiegającą się o kredyt dodatkowego zabezpieczenia w postaci: ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, blokady środków na rachunku pieniężnym, zastawienia posiadanych obligacji, bądź też wykorzystania środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym. Jednak nawet skorzystanie z tej możliwości nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu ubiegając się o kredyt hipoteczny trzeba posiadać wkład własny o wartości kilkudziesięciu złotych.

Nie tylko pieniądze

Okazuje się, że mimo rekomendacji można otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego. Nie można jednak przy jego pomocy sfinansować zakupu mieszkania bądź budowy domu. Tego typu kredyt można natomiast przeznaczyć na: remont nieruchomości i wszelkie prace z nim związane, spłatę zobowiązań zaciągniętych na potrzeby mieszkaniowe, zakup domu lub mieszkania od gminy lub zakładu pracy, a także przekształcenie praw do mieszkania lokatorskiego w spółdzielcze prawo własności.

Rekomendacja S nie pozostawia natomiast wątpliwości co do kredytów przewidzianych na zakup bądź budowę – w takich przypadkach wkładu własnego nie da się uniknąć. Niezwykle istotny jest natomiast fakt, że wkład własny nie oznacza konieczności jego wnoszenia w postaci posiadanych pieniędzy. A to znacząco zmienia w wielu przypadkach możliwość uzyskania pożądanego kredytu.

Banki za wkład własny mogą uznać np. posiadaną działkę pod budowę domu, stanowi ona bowiem znajdującą się już w rękach kredytobiorcy wartość, która później wraz z wybudowanym domem będzie stanowiła zabezpieczenie hipoteczne. Innym sposobem na wniesienie wkładu własnego jest ustanowienie dodatkowej hipoteki na innej posiadanej nieruchomości, bądź też na nieruchomości należącej do rodziców lub innych osób, oczywiście za ich zgodą.

Pieniężny wkład na kredyt

Co ciekawe rękę do młodych kredytobiorców wyciągnęło Państwo, przygotowując program Mieszkanie dla Młodych. W ramach tej pomocy skarb państwa może dofinansować od 10% (w przypadku singli i osób w wolnych związkach) do 15% wartości zakupowanej bądź budowanej nieruchomości. Wartość ta może wzrosnąć jeszcze o 5% jeśli w ciągu pięciu lat od dnia udzielenia wsparcia w rodzinie urodzi się trzecie lub kolejne dziecko.

Zgodnie z przepisami wsparcie udzielone z programu może zostać zaliczone na poczet wkładu własnego. Warto jednakże pamiętać, że z dofinansowania mogą skorzystać osoby w wieku do 35 lat.

Jest także jeszcze jedna opcja pozyskania kapitału na wkład własny, nie jest on jednak niczym innym jak zaciągnięciem kolejnego zobowiązania. Mianowicie deweloperzy wiedząc o istniejących problemach, przekładających się bezpośrednio na ich własną sytuację, często decydują się na zaproponowanie potencjalnym kupcom możliwości wzięcia pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego.

Idąc dalej tą drogą równie dobrze można skorzystać z opcji wzięcia kredytu gotówkowego w naszym banku. Warto jednakże pamiętać, że takie zobowiązanie obniża naszą zdolność kredytową zwiększając w ten sposób problemy z otrzymaniem kredytu docelowego.

Co w następnym roku?

Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego wywrze także wpływ na nadchodzący 2017 rok, a objawi to się przede wszystkim wzrostem wymaganego wkładu własnego kredytobiorcy aż do 20%. Oznacza to jeszcze większe trudności dla zainteresowanych taką formą kredytowania. Na pocieszenie można jedynie dodać, że poziom ten osiągnie w ten sposób wielkość docelową i w przyszłych latach nie będzie już podnoszony.

finansowe centrum

One thought on “Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – czy to możliwe?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *