Jak inwestować w złoto?

Jak inwestować w złoto?

W dobie powtarzających się co jakiś czas kryzysów finansowych niezwykle poszukiwane są sposoby na bezpieczne zainwestowanie posiadanych zasobów pieniężnych. Do niedawna najbezpieczniejszym sposobem wydawało się trzymanie pieniędzy na lokacie bankowej, jednakże w dobie coraz większych obciążeń nakładanych na banki sens takiego inwestowania coraz bardziej maleje, gdyż ewentualne zyski nie zawsze przewyższają realny spadek wartości pieniądza.

Złoty interes

Taki obrót spraw w sektorze bankowym sprawia, że coraz częściej inwestorzy decydują się na lokowanie swoich oszczędności w wartości materialne. Jeszcze w zeszłym roku takim popularnym sposobem był zakup gruntów, jednakże obostrzenia jakie wprowadził nowy rząd w tym zakresie spowodowały częściowe załamanie się tego rynku. Słynne stały się też inne realizowane w celu zysku zakupy, np. ropy naftowej, win, czy dzieł sztuki. Jest to jednak obszar wskazany raczej dla osób lepiej orientujących się w tych tematach.

Wobec różnych ograniczeń i uwarunkowań dotyczących możliwości uzyskania satysfakcjonującego zysku z inwestycji na popularności mocno zyskały w ostatnim czasie inwestycje w kruszce, w tym szczególności w złoto. Kruszec ten, od zarania dziejów uważany za największą wartość, a w późniejszym okresie stanowiące zabezpieczenie wartości pieniądza papierowego, również i w dzisiejszych czasach daje szansę na pomnożenie zainwestowanych środków. Trzeba do tego jednak cierpliwości i gotowości na pogodzenie się z okresowym spadkiem jego wartości.

Nie wszystko złoto co się świeci

Jedną rzecz można powiedzieć o żółtym kruszcu – inwestycje w złoto nigdy nie skończą się straceniem wszystkich wyłożonych na ten cel pieniędzy. Jest tego prosta przyczyna – w przeciwieństwie do innych dóbr złoto jest odporne na krachy, bankructwa i inne tego typy perturbacje. Co więcej w sytuacjach kryzysowych, takich jak np. wojny, wręcz swoją wartość zwiększa, pozostaje wtedy bowiem jedyną pewną walutą, akceptowalną na każdym krańcu świata.

Warto jednak rozróżnić jedną kwestię – inwestycje w złoto od zarabiania stricte na jego kursie, co często określane jest mianem “złota papierowego”. W tym pierwszym przypadku sprawa jest bardzo prosta – kupując złoto otrzymujemy je fizycznie do ręki, mając w ten sposób pewność posiadania zakupionej ilości. W przypadku zarabiania na kursie kupujemy jedynie teoretyczną możliwość jego posiadania, w praktyce jednak metalu nie otrzymujemy do ręki, nabywa je natomiast i przechowuje pośrednik, a my poprzez transakcję stajemy się jego udziałowcem w stosunku proporcjonalnym do dokonanego zakupu. Jest to o wiele bardziej ryzykowne posunięcie, oznacza bowiem możliwość straty kapitału w przypadku zawirowań na rynku i upadku danej firmy.

W pogoni za skarbem, czyli jak inwestować w złoto

Przeprowadzenie operacji zakupu złota jest stosunkowo proste. Gdy chcemy posiadać złote sztabki lub monety we własnym sejfie wystarczy skorzystać z oferty podmiotów oferujących ich sprzedaż. Należą do nich m.in.: Narodowy Bank Polski, Mennica Państwowa, KGHM Polska Miedź (główny producent złota w Polsce), a także niektóre banki i inne podmioty. Można także dokonać zakupu na rynku wtórnym, od kolekcjonerów, a także za pośrednictwem platformy Allegro. Transakcja taka jest prosta jak budowa cepa – wykładamy pieniądze otrzymując w zamian odpowiadającą im wartością ilość złota.

Inwestycja w złoto papierowe oznacza z kolei założenie konta maklerskiego, za pośrednictwem którego realizowane są na nasze zlecenie transakcje. Ta droga może przynieść o wiele większe zyski od nabycia złota fizycznego, jak już wcześniej pisaliśmy oznacza jednak o wiele większe ryzyko, z możliwością utracenia całości wkładu włącznie. Na tym zresztą polega główna różnica pomiędzy oboma sposobami. Pierwszą należy więc traktować raczej jako lokatę w celu ochrony wartości zgromadzonych środków, drugą natomiast jako realną szansę na ich pomnożenie, wiążącą się jednak co najmniej ze odnotowaniem częściowej straty.

finansowe centrum

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *